Met positieve blik de ondernemingen adviseren de beoogde bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken. Van milieuadvies naar totaal advies. Als adviseur ondersteun en begeleid ik bedrijven bij alle mogelijke aspecten op het gebied van milieutechnologie, ruimtelijke ordening en kwaliteit-, arbo en milieuvraagstukken. Opstellen en indienen aanvragen omgevingsvergunning voor bouwen, milieu en Natuurbeschermingswet (PAS).

MILIEUASPECTEN

Bodem & Grond

AMMONIAK-DEPOSITIE OP NATUURGEBIED

Berekenen van ammoniak- depositie
op Natura2000 gebiedenAMMONIAKDEPOSITIE
Lucht

LUCHT

Hack Milieuadvies streeft na de optredende milieuemissies bij de bron aan te pakken en deze met doelgerichte maatregelen te saneren


LUCHT
Duurzaamheid

DUURZAAMHEID

Naar energiezuinige bouw in de toekomst. Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn.


DUURZAAMHEID
Bodem & Grond

BODEM EN GROND
BODEM EN GROND
Duurzaamheid

AFVAL
AFVAL


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Hack milieuadvies kan u bijstaan om uw plannen tot uitvoer te brengen. Hiervoor treedt Hack milieuadvies in overleg met gemeenten en andere overheidsinstanties. Eventuele knelpunten worden zo vroeg mogelijk opgespoord.


OMGEVINGSVERGUNNINGENHEEFT U EEN VRAAG OP
HET GEBIED VAN MILIEU?
NEEM CONTACT MET ONS OP


Bolbaan 3, 4751 RL Oud Gastel
+ 31 (0)165 51 24 19
info@hackmilieuadvies.nlNEEM CONTACT OP