AFVAL

Het in bezit hebben, inzamelen, opslaan, bewerken, verwerken en transporteren van afvalstoffen is aan strenge regels gebonden. Zowel bedrijven die afval produceren als bedrijven die afval inzamelen, vervoeren en verwerken hebben met deze regels te maken.Overheden hebben meestal vanuit de toezichthoudende en controlerende taak te maken met de afvalstoffen wet- en regelgeving. Vanwege de grote hoeveelheid en de complexiteit van de afvalstoffenregelgeving, is het voor zowel bedrijven als overheden vaak niet duidelijk wanneer en in welke situatie een specifieke
regelgeving van toepassing is.
WAT HEEFT HACK
MILIEUADVIES TE BIEDEN?


• Het beperken van afval
• De juiste scheiding van afval
• Afvoer van afval
• Hergebruik van afval als grondstof of hulpstof elders of in eigen bedrijf al of niet met een bewerking
• Onderscheid tussen Gevaarlijk afval en Niet gevaarlijk afval
• Kennis van de transportwijze met benodigde begeleidingsformulieren
• Inzicht welke vergunningen eventueel noodzakelijk zijn;
• Kennis van de Europese afvallijst (Euralcode), Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP) en Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen (EVOA)