LUCHT

Hack milieuadvies streeft na de optredende milieumissies bij de bron aan te pakken en deze met doelgerichte bronmaatregelente saneren.WAT HEEFT HACK
MILIEUADVIES TE BIEDEN?


Luchtemissies
• Inzicht in welke stoffen met welke concentratie geloosd mogen worden
• Welke maatregelen eventueel getroffen kunnen worden om de emissie te verminderen
• Berekenen fijn stof en NOx met rekenprogramma ISL3aV2013
Geuremissie
• Vaststellen van geurbronnen
• Berekenen geuruitworp met rekeningsprogramma V-Stacks
• Opstellen maatregelen voor beperken geuruitworp
Geluidemissies
• Aanvragen en Begeleiden van Geluidonderzoek
• Geluidsrapport beoordelen
• Voorstellen voor beperken geluidsemissie
Ammoniakemissies
• Berekenen ammoniakdepositie op natura2000 gebieden