DUURZAAMHEID

Biovergister
• Ontwerp en bouw van een biogasinstallatie.
• Het in bedrijf nemen en begeleiden van de bedrijfsvoering van de biogasinstallatie.
• Het adviseren in keuze welke materialen te vergisten.DUURZAAMHEID


Energieneutrale gebouwen in 2020 is te realiseren door de koudevraag en warmtevraag van het gebouw op elkaar af te stemmen. Belangrijk in deze is de isolatiewaarde van de buitenste schil en het binnendringen van zonwarmte door ramen. Met warmte- en koude opslag is een en ander te realiseren. Door geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen is door middel van warmtepompen te voorzien in de benodigde warmtevraag.