BODEM EN GROND

Hack milieuadvies werkt samen met een bodemonderzoeksbureau voor het nemen en analyseren van de monsters op bodemverontreinigde stoffen. Zodra dit onderzoek aantoont dat er sprake is van een te saneren situatie dan zal met een bodemsaneringbedrijf een plan van aanpak worden opgesteld teneinde de verontreiniging op te ruimen.WAT HEEFT HACK
MILIEUADVIES TE BIEDEN?


• Kennis van voorkomen van bodemverontreiniging
• Saneren van bodemverontreiniging
• Vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer
• Aanvragen, Begeleiden en Beoordelen van onderzoek in het kader van bodemverontreiniging
• Aanvragen, Begeleiden en Beoordelen van grondonderzoek endaarna aangeven van afvoermogelijkheden met eventuele bestemming