OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Hack milieuadvies kan u bijstaan om uw plannen tot uitvoer te brengen. Hiervoor treedt Hack milieuadvies in overleg met gemeenten en andere overheidsinstanties. Eventuele knelpunten worden zo vroeg mogelijk opgespoord: denk aan de grootte van het bouwblok, ligging binnen de omgeving en bijv.de toetsing aan het streekplan en bestemmingsplan. Vóór het indienen van de definitieve vergunningsaanvraag is dan al duidelijk wat wel/niet tot de mogelijkheden behoort zodat tijdsverlies, problemen met de gemeenten en wijzigingen achteraf voorkomen worden.WAT HEEFT HACK
MILIEUADVIES TE BIEDEN?


Hack Milieuadvies neemt u de zorgen uit handen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

VERGUNNING AANVRAGEN